search go!
Hrvatski  ::  English  

Nastava

Nastava se održava u obliku izbornih kolegija na diplomskom i postdiplomskom studiju, te kao godišnji seminari u suradnji sa inozemnim stručnjacima. Princip rada je u skladu s Bolognskom deklaracijom, s naglaskom na distance-learning metode.

|